soubor cesky/index.html Kovárenství

Z obsahu posledního čísla

4Milan jandora: Jste dostatečně ZRALÍ pro PRŮMYSL 4.0?
7Z. Bezchleba: Průmysl 4.0 - výzvy pro kovárenské provozy
10Miroslav Jelínek, Jindřich Dvořák, Michal Čapek: Automatizace a robotizace výroby ve společnosti Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o.
15Josef Šumbera, Jan Vachuda: Průmysl 4.0 a informační bezpečnost

 

tlacitko cely obsah

Přehled aktualit

Sborník 11. Kovárenské konference, která proběhla 17. a 18. 5. 2017 v Brně je k dispozici jako mimořádné číslo Kovárenství 60

Vyšlo Kovárenství 59, březen 2017

Kovárenství 58 vyšlo v listopadu

Časopis Kovárenství byl zařazen do nového aktualizovaného Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Časopisy Kovárenství (možno i některá dřívější čísla) lze objednat elektronicky na těchto stránkách.

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR o.s.
Ptašínského 6
602 00 Brno