soubor cesky/clanky/c65.html číslo 65 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 65 / říjen 2018

3Pavel Žlábek: Vážené čtenářky a čtenáři
4Martin Bystrianský, Ludmila Kuþerová, Julie Volkmannová: Zobrazení mikrostruktury ocelí během deformace
9Jan Hajšman: Nanoindentace TRIP ocelí
14Zdeněk Chval, Karel Ráž, Milan Čechura: Tepelné ovlivnění kovacího lisu LZK 4000
18Andrea Jandová, Ludmila Kuþerová: Vliv částečné náhrady křemíku hliníkem na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti tepelně zpracované oceli
22Kateřina Opatová, Hana Jirková, Michal Pekovič, Adam Stehlík: Vliv parametrů technologie press-hardening na vlastnosti AHS ocelí pro automotive
26Michal Pekovič, Hana Jirková, Jiří Vrtáček, Opatová Kateřina, Tomáš Janda, Rubešová Kateřina: Termomechanické zpracování ocelí s použitím zařízení pro inkrementální tváření tyčí HDQT-R 30-12
30Radek Procházka, Pavel Konopík: Progresivní hodnocení trvalé pevnosti kovových materiálů pomocí termografie
34Kateřina Rubešová, Hana Jirková, Michal Pekovič, Tomáš Janda: Rozpuštění chromových karbidů nekonvenční technologií tváření s přechodem přes semi-solid stav
38Adam Stehlík, Dagmar Bublíková, Hana Jirková, Štěpán Jeníček: Vliv rychlosti ochlazování na mechanické vlastnosti a vývoj mikrostruktury u vysokopevných ocelí legovaných Mn a Si
42Jiří Vrtáþek, Tomáš Janda, Jirková Hana, Jeníþek Štěpán, Pekovič Michal, Rubešová Kateřina: Návrh nástroje pro zpracování plechů z vysokopevných ocelí
46Zuzana Andršová, Pavel Kejzlar, Michal Petrů, Břetislav Skrbek: Možnosti magnetického měření hloubky oduhličení v procesu izotermického kalení litin
51Dagmar Jandová: Příprava vzorků a kvantitativní hodnocení částic sekundárních fází v oceli
55Omid Khalaj, Hana Jirková, Jiří Svoboda: Termomechanické vlastnosti vysokopevných ODS ocelí na bázi Fe-Al
59Vojtěch Průcha, Antonín Kříž, Vilém Veselý: Problematika vyhodnocování karbidické fáze v rychlořezných ocelích

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava